Phần mềm Khai thác trạm cân điện tử tự động - Smart WOS

Hệ thống phần mềm Quản lý điều hành khai thác trạm cân điện tử (Smart WOS - Smart Weighbridge Operating System) thực hiện chức năng cân xe ô tô, cân treo đầu cần cẩu, cân container, giám sát trọng tải hàng hoá, cân VGM theo công ước SOLAS, tích hợp đồng bộ với hệ thống khai thác cảng Smart TOS.
Hệ thống được ứng dụng tại nhiều cảng lớn như cảng Quy Nhơn (trung bình khoảng 4000 lượt xe qua cân/ngày), cảng CICT (1200 xe/ngày), cảng PTSC Phú Mỹ (1500 xe/ngày)...

Các tính năng ưu việt của hệ thống:

Quản lý khai thác trạm cân

- Điều hành trạm cân RS232

- Điều hành trạm cân TCP/IP

- Điều hành trạm cân 2 trạm song song

- Điều hành trạm cân thử tải

- Điều hành cân kiểm tra đối chiếu hàng khi ra khỏi cảng và khi nhập kho

- Chụp ảnh ghi nhận lên cân/ xả hàng

- Giám sát cân xe/ cân treo

- Kiểm soát đăng kiểm xe, tra cứu trực tiếp từ dữ liệu Cục Đăng kiểm

- Giám sát trọng tải container theo xe ra/ vào cảng

- Kết ca cân bàn/ cân treo

- Báo cáo thống kê container giao nhận qua cân

- Tự động gửi thông tin khối lượng GetIn/ GetOut sang hệ thống Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM)

-...

Quản lý điều hành trạm cân

- Lập kế hoạch cân theo tàu/ ca/ máng
- Lập kế hoạch cân treo
- Quản lý mã cân bằng mã vạch 2 chiều
- Quản lý mã cân bằng thẻ RFID
- Tự động nhận diện xe/ hàng hoá/ chủ hàng/ tàu khi lên cân
- Cân trả bì, cân tịnh lại bì
- Giám sát yêu cầu điều chỉnh thông tin phiếu cân giữa các bên
- Ghi nhận tự động khi xe lên cân, khi cân biến động
- Sử dụng AI, Big Data xác định sai lệch giữa các lần cân của xe
- ...

Báo cáo khai thác

- Báo cáo kết ca

- Báo cáo sản lượng theo tàu

- Báo cáo sản lượng theo tờ khai hải quan, đối chiếu khối lượng trên tờ khai và khối lượng thực tế qua cân

- Báo cáo sản lượng theo vận đơn, đối chiếu khối lượng trên vận đơn và khối lượng thực tế qua cân

- Báo cáo sản lượng theo ca/ máng

- Báo cáo sản lượng theo chủ hàng

- Báo cáo sản lượng theo đơn vị uỷ thác

- Báo cáo sản lượng theo hãng vận tải

- Báo cáo sản lượng theo loại hàng

-...

Báo cáo giám sát

- Giám sát việc điều chỉnh/ sửa thông tin

- Giám sát chênh lệnh giữa hàng hoá khai báo và hàng hoá thực qua cân

- Giám sát chênh lệch khi hàng ra khỏi cảng và hàng nhập kho

- Giám sát trọng tải hàng hoá khi ra khỏi cảng/ ra khỏi kho

- Giám sát trọng lượng qua cân và trọng lượng hàng sau khi đo mớn

- Giám sát thời gian xe qua cân

- Giám sát tác nghiệp của nhân viên trạm cân

-...