Rate: 5 by 15 Members

Hệ thống Quản lý điều hành khai thác cảng toàn diện Smart TOS

Smart TOS - Smart Terminal Operating System - Quản lý toàn bộ các công việc điều hành khai thác cho cảng hỗn hợp khai thác đồng thời cả hàng container và hàng tổng hợp (hàng rời/ xá, hàng bao kiện, hàng lỏng, hàng Ro-Ro, hàng thiết bị...)

Các phân hệ chức năng chính:

Điều hành khai thác hàng cảng tổng hợp

- Quản lý E-Manifest hàng rời/ kiện/ lỏng/ thiết bị/ Ro-Ro

- Quản lý Sơ đồ hầm hàng trên giao diện đồ hoạ

- Quản lý Sai khác hàng hoá giữa Cảng và Hải quan

- Quản lý Kế hoạch ca máng xếp dỡ/ giao nhận

- Điều hành xếp dỡ, giao nhận tại hiện trường

- Kiểm đếm/ giao nhận theo số lượng bằng Handheld/ Máy tính bảng

- Kiểm đếm/ giao nhận theo trọng lượng qua cân bàn và cân treo

- Giám sát tiến độ làm hàng

- Thanh toán trả ngay/ trả sau

- Các báo cáo thống kê điều hành khai thác hàng tổng hợp

-...

Điều hành khai thác cảng Container

- Quản lý E-Manifest (tương đương E-Manifest của Hải quan)
- Quản lý Sơ đồ hầm hàng trên giao diện đồ hoạ
- Quản lý Sai khác giữa Cảng và Hải quan
- Lập kế hoạch xếp dỡ cont (tàu <=> bãi, tàu <=> tàu/salan, tàu <=> xe, đảo chuyển)
- Điều hành xếp dỡ tại hiện trường tàu, bãi trên giao diện đồ hoạ(sử dụng Handheld, Máy tính bảng)
- Điều hành container lạnh
- Điều hành container nguy hiểm
- Đóng rút hàng hoá tại kho CFS
- Sửa chữa container
- Giao nhận container tại quầy
- Giao nhận container tại cổng
- Thanh toán trả ngay/ trả sau
- Các báo cáo thống kê điều hành khai thác container
- ...

Quản lý cầu bến

- Tiếp nhận tàu đến
- Điều hành cầu bến bằng đồ hoạ
- Điều hành cầu bến trên Handheld/ Tablet
- Giám sát cầu bến trên đồ hoạ
- Giám sát cầu bến trên điện thoại/ máy tính bảng
- Các báo cáo thống kê khai thác cầu bến
- ...

Giám sát điều khiển

- Giám sát điều hành cầu bến trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát điều hành bãi cont/ bãi hàng trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát điều hành kho hàng/ kho CFS/ kho ngoại quan trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát hàng hoá/ phương tiện ra/ vào cổng cảng

- Giám sát tiến độ làm hàng

- Các báo cáo giám sát điểu khiển

-...

Quản lý tàu/ Salan

- Quản lý danh sách tàu

- Quản lý danh sách salan

- Thiết kế sơ đồ tàu

- Quản lý thiết lập lịch trình tàu

- Quản lý hầm tàu/ bay tàu

- Quản lý lượt tàu/ salan qua cảng

-...

Quản lý điều hành cổng

- Điều hành tác nghiệp Pre-Gate

- Điều hành giám sát Cổng bảo vệ

- Điều hành Cổng xe vào cảng (Gate In), Xe ra khỏi cảng (Gate Out)

- Chụp ảnh phương tiện, nhận diện biển số

- Cấp thẻ từ// thẻ RFID cho xe vào/ ra cổng

- Điều hành nâng/ hạ Barie

- Thu phí phương tiện vào cảng

- Báo cáo hàng hoá/ phương tiện qua cổng

-...

Quản lý khai thác trạm cân

- Điều hành trạm cân RS232

- Điều hành trạm cân TCP/IP

- Điều hành trạm cân 2 trạm song song

- Điều hành cân treo tự động/ cân treo thủ công

- Điều hành trạm cân thử tải

- Chụp ảnh ghi nhận lên cân/ xả hàng

- Giám sát cân xe/ cân treo

- Kiểm soát đăng kiểm xe, tra cứu trực tiếp từ dữ liệu Cục Đăng kiểm

- Giám sát trọng tải xe ra/ vào cảng

- Kết ca cân bàn/ cân treo

- Báo cáo thống kê hàng hoá giao nhận qua cân

-...

Quản lý tài nguyên

- Lập kế hoạch tài nguyên xếp dỡ theo ca máng

- Phân công chi tiết tài nguyên (nhân lực/ thiết bị/ công cụ dụng cụ) xếp dỡ theo ca máng

- Quản lý danh sách phương tiện

- Quản lý danh sách thiết bị

- Quản lý danh sách công cụ dụng cụ

- Quản lý tài nguyên thuê ngoài

- Quản lý bảo trì, bảo dưỡng

- Các báo cáo/ thống kê sử dụng tài nguyên

-...

Quản lý Kinh doanh

- Quản lý khách hàng (hãng tàu/ chủ hàng/ uỷ thác/ giám định/ vận tải)

- Quản lý hợp đồng

- Theo dõi hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng

- Quản lý marketing

- Các báo cáo kinh doanh (doanh thu/ sản lượng...)

-...

Quản lý Tính cước

- Quản lý mẫu cước

- Quản lý biểu cước định kỳ

- Quản lý biểu cước theo hợp đồng

- Quản lý hoá đơn

- Quản lý tích hợp hoá đơn điện tử (tích hợp VNPT EInvoice)

- Áp cước

- Lập hoá đơn tạm/ phiếu tạm thu

- Xuất hoá đơn VAT

- Xuất hoá đơn điện tử

- Theo dõi thanh toán

- Tích hợp hạch toán doanh thu sang phần mềm kế toán

- Báo cáo doanh thu, báo cáo hoá đơn

-...

Quản lý EDI

- Gửi/ nhận EDI tự động theo thời gian thực

- Thông tin Container vào/ ra bãi(CODECO)

- Thông tin Container xếp/ dỡ tàu (COARRI)

- Thông tin sơ đồ hàng hoá xếp dỡ trên tàu (BAPLIE)

- Gửi/ nhận EDI qua Email hoặc FTP/ FTPs hoặc cung cấp trên Portal

- Nhập/ Xuất EDI

- Báo cáo gửi/ nhận EDI

-...

Web Access

- Tra cứu sơ đồ hiện trạng cầu bến

- Tra cứu lịch tàu

- Tra cứu danh sách hàng hoá (cont/ kiện/ rời/ lỏng...) xếp dỡ tại cảng

- Tra cứu tiến độ làm hàng

- Tra cứu giao nhận tại trạm cân/ cân treo

- Tra cứu giao nhận kiểm đếm

- Báo cáo thống kê

-...

Quản lý Kết nối Hải quan

- Nhận danh sách tàu đến làm hàng tại cảng từ hải quan

- Gửi sơ đồ kho bãi (cont/ rời/ kiện/ lỏng)

- Nhận danh sách hàng hoá xếp dỡ xuống cảng từ Hải quan

- Nhận danh sách container soi chiếu từ Hải quan

- Gửi danh sách hàng hoá hạ bãi/ vào cảng (Get In)

- Gửi danh sách tờ khai vận chuyển độc lập

- Nhận danh sách hàng hoá (container/ kiện/ rời/ lỏng) đủ điều kiện ra khỏi khu vực giám sát hải quan

- Gửi hàng hoá đã qua khu vực giám sát hải quan (qua cổng, xuống salan, lên tàu) tới Hải quan (Get Out)

- Gửi hàng hoá đã qua khu vực giám sát hải quan (hàng không chứng từ)

- Gửi danh sách hàng hoá chuyển cảng tới hải quan

-...

Quản trị hệ thống

- Quản lý Framework

- Quản lý tích hợp Module

- Quản lý quyền truy cập và phân quyền

- Quản lý người dùng, tích hợp người dùng với LDAP/ Email/ SSO

- Quản lý tài nguyên hệ thống (máy tính, máy in, trạm cân, camera, đầu đọc RFID, đầu đọc Scanner)

- Mã hoá dữ liệu

- Sao lưu/ backup dữ liệu

- Lưu log thay đổi dữ liệu theo thời gian

- Lưu log truy cập, log hành động

- Tự động dọn dẹp dữ liệu tạm thời, dữ liệu dư thừa

- Tự động nâng cấp, vá lỗi

-...

Sơ đồ kiến trúc Smart TOS
Sơ đồ thiết kế hệ thống mạng Smart TOS

Kiến trúc hệ thống khoa học, có thể thêm/ bớt phân hệ/ module chức năng dạng Plug and Play, nền tảng mở cho phép có thể kế thừa và phát triển trên cùng một hệ thống đồng bộ

Giao diện trực quan, thân thiện, tìm kiếm chức năng nhanh chóng, cá nhân hoá chức năng theo quyền hạn của người sử dụng

Lập kế hoạch, điều hành xếp dỡ, giao nhận trên giao diện đồ hoạ trực quan, tương ứng với tác nghiệp theo thời gian thực tại hiện trường khai thác

Giám sát tiến độ làm hàng mọi nơi mọi lúc, có thể giám sát trên hệ thống máy tính hoặc thiết bị cầm tay (handheld, máy tính bảng, điện thoại thông minh)