Giá trị cốt lõi

TÍN - TRÍ - TÂM - TIẾN

TÍN

Chữ Tín đặt lên hàng đầu, lấy chữ Tín làm trái tim của doanh nghiệp. Tất cả công việc đều phải lấy chữ Tín làm mục tiêu, xây dựng và bảo vệ chữ Tín như cuộc sống của từng thành viên trong công ty

TRÍ

Vận dụng Trí tuệ đỉnh cao, luôn không ngừng nghiên cứu, học hỏi để đưa vào các sản phẩm, dịch vụ với hàm lượng chất xám cao nhất, kế thừa và phát huy những tinh hoa trí tuệ của Việt Nam và Thế giới

TÂM

Mọi công việc và các mối quan hệ xã hội (đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, gia đình) đều phải được người thực hiện bằng cái Tâm, coi sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp như sản phẩm mà mỗi cá nhân được hưởng.

TIẾN

Luôn tự chủ và dũng cảm đương đầu với những khó khăn, thử thách, tiếp nhận và làm chủ những công nghệ mới nhất, tiến đến những sản phẩm hiện đại và hoàn thiện nhất