Hệ thống Quản lý điều hành khai thác cảng Hàng tổng hợp - Smart GTOS

Hệ thống phần mềm Quản lý điều hành khai thác cảng Hàng tổng hợp (Smart GTOS - General Cargo Terminal Operating System) là một phiên bản chuyên dụng của hệ thống Smart TOS, thực hiện quản lý toàn bộ nghiệp vụ xếp dỡ, giao nhận, kiểm đếm đối với cảng chuyên khai thác hàng tổng hợp (hàng rời/xá, hàng bao/kiện, hàng lỏng, Ro-Ro, thiết bị, động vật sống...)

Các tính năng ưu việt của hệ thống:

Điều hành khai thác

- Quản lý E-Manifest hàng rời/ kiện/ lỏng/ thiết bị/ Ro-Ro

- Quản lý Sơ đồ hầm hàng trên giao diện đồ hoạ

- Quản lý Sai khác hàng hoá giữa Cảng và Hải quan

- Quản lý Kế hoạch ca máng xếp dỡ/ giao nhận

- Điều hành xếp dỡ, giao nhận tại hiện trường

- Kiểm đếm/ giao nhận theo số lượng bằng Handheld/ Máy tính bảng

- Kiểm đếm/ giao nhận theo trọng lượng qua cân bàn và cân treo

- Giám sát tiến độ làm hàng

- Thanh toán trả ngay/ trả sau

- Các báo cáo thống kê điều hành khai thác hàng tổng hợp

-...

Quản lý cầu bến

- Tiếp nhận tàu đến, kết nối với hệ thống của cảng vụ
- Lập kế hoạch sắp xếp tàu ra/ vào cầu bến trên giao diện đồ hoạ
- Lập kế hoạch sắp xếp salan cập mạn, cập cầu
- Điều hành cầu bến bằng đồ hoạ
- Điều hành cầu bến trên Handheld/ Tablet
- Giám sát cầu bến trên đồ hoạ
- Giám sát cầu bến trên điện thoại/ máy tính bảng
- Tính phí sử dụng cầu bến theo khoán, theo chiều dài/thời gian chiếm cầu, theo bậc thang
- Các báo cáo thống kê khai thác cầu bến
- ...

Quản lý tàu/ Salan

- Quản lý thông tin tàu container, kết nối đồng bộ dữ liệu tàu từ CSDL Vessel Finder/ Marine Traffic

- Quản lý thông tin salan container

- Thiết kế sơ đồ bay tàu container trên giao diện đồ hoạ

- Quản lý thiết lập hành trình tàu

- Quản lý hầm tàu/ bay tàu

- Quản lý lượt tàu/ salan qua cảng

-...

Giám sát điều khiển

- Giám sát điều hành cầu bến trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát điều hành bãi cont/ bãi hàng trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát phương tiện thiết bị nhân lực tham gia xếp dỡ trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát điều hành kho hàng/ kho CFS/ kho ngoại quan trên giao diện đồ hoạ

- Giám sát hàng hoá/ phương tiện ra/ vào cổng cảng

- Giám sát tiến độ làm hàng

- Các báo cáo giám sát điểu khiển

-...

Quản lý điều hành cổng

- Điều hành tác nghiệp Pre-Gate, cấp phiếu ra/ vào cổng

- Điều hành giám sát Cổng bảo vệ

- Điều hành Cổng xe vào cảng (Gate In), Xe ra khỏi cảng (Gate Out)

- Chụp ảnh phương tiện, nhận diện biển số

- Cấp thẻ từ/ thẻ RFID/ mã vạch cho xe vào/ ra cổng

- Điều hành nâng/ hạ Barie

- Thu phí phương tiện vào cảng

- Giám sát trọng tải container ra/ vào cổng

- Cấp/ in phiếu EIR

- Báo cáo hàng hoá/ phương tiện qua cổng

-...

Quản lý khai thác trạm cân

- Điều hành trạm cân RS232

- Điều hành trạm cân TCP/IP

- Điều hành trạm cân 2 trạm song song

- Điều hành trạm cân thử tải

- Chụp ảnh ghi nhận lên cân/ xả hàng

- Giám sát cân xe/ cân treo

- Kiểm soát đăng kiểm xe, tra cứu trực tiếp từ dữ liệu Cục Đăng kiểm

- Giám sát trọng tải container theo xe ra/ vào cảng

- Kết ca cân bàn/ cân treo

- Báo cáo thống kê container giao nhận qua cân

-...

Quản lý tài nguyên

- Lập kế hoạch tài nguyên xếp dỡ theo ca máng

- Phân công chi tiết tài nguyên (nhân lực/ thiết bị/ công cụ dụng cụ) xếp dỡ theo ca máng

- Quản lý danh sách phương tiện

- Quản lý danh sách thiết bị

- Quản lý danh sách công cụ dụng cụ

- Quản lý tài nguyên thuê ngoài

- Quản lý bảo trì, bảo dưỡng

- Các báo cáo/ thống kê sử dụng tài nguyên

-...

Quản lý Kinh doanh

- Quản lý khách hàng (hãng tàu/ chủ hàng/ uỷ thác/ giám định/ vận tải)

- Quản lý hợp đồng

- Theo dõi hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng

- Quản lý marketing

- Các báo cáo kinh doanh (doanh thu/ sản lượng...)

-...

Quản lý Tính cước

- Quản lý mẫu cước

- Quản lý biểu cước định kỳ

- Quản lý biểu cước theo hợp đồng

- Quản lý hoá đơn

- Quản lý tích hợp hoá đơn điện tử (tích hợp VNPT EInvoice)

- Áp cước

- Lập hoá đơn tạm/ phiếu tạm thu

- Xuất hoá đơn VAT

- Xuất hoá đơn điện tử

- Theo dõi thanh toán

- Tích hợp hạch toán doanh thu sang phần mềm kế toán

- Báo cáo doanh thu, báo cáo hoá đơn

-...

Quản lý EDI

- Gửi/ nhận EDI tự động theo thời gian thực

- Thông tin Container vào/ ra bãi(CODECO)

- Thông tin Container xếp/ dỡ tàu (COARRI)

- Thông tin sơ đồ hàng hoá xếp dỡ trên tàu (BAPLIE)

- Gửi/ nhận EDI qua Email hoặc FTP/ FTPs hoặc cung cấp trên Portal

- Nhập/ Xuất EDI

- Báo cáo gửi/ nhận EDI

-...

Web Access

- Tra cứu sơ đồ hiện trạng cầu bến

- Tra cứu lịch tàu

- Tra cứu danh sách hàng hoá (cont/ kiện/ rời/ lỏng...) xếp dỡ tại cảng

- Tra cứu tiến độ làm hàng

- Tra cứu giao nhận tại trạm cân/ cân treo

- Tra cứu giao nhận kiểm đếm

- Báo cáo thống kê

-...

Quản lý Kết nối Hải quan

- Nhận danh sách tàu container đến làm hàng tại cảng từ hải quan

- Gửi sơ đồ hiện trạng bãi container tới Hải quan

- Nhận danh sách container xếp dỡ xuống cảng từ Hải quan

- Nhận danh sách container soi chiếu từ Hải quan

- Gửi danh sách container hạ bãi/ vào cảng (Get In)

- Gửi danh sách tờ khai vận chuyển độc lập

- Nhận danh sách container đủ điều kiện ra khỏi khu vực giám sát hải quan

- Gửi danh sách container đã qua khu vực giám sát hải quan (qua cổng, xuống salan, lên tàu) tới Hải quan (Get Out)

- Gửi danh sách container đã qua khu vực giám sát hải quan (hàng không chứng từ)

- Gửi danh sách container chuyển cảng tới hải quan

- Gửi danh sách container chuyển khẩu tới hải quan

-...

Quản trị hệ thống

- Quản lý Framework

- Quản lý tích hợp Module

- Quản lý quyền truy cập và phân quyền

- Quản lý người dùng, tích hợp người dùng với LDAP/ Email/ SSO

- Quản lý tài nguyên hệ thống (máy tính, máy in, trạm cân, camera, đầu đọc RFID, đầu đọc Scanner)

- Mã hoá dữ liệu

- Sao lưu/ backup dữ liệu

- Lưu log thay đổi dữ liệu theo thời gian

- Lưu log truy cập, log hành động

- Tự động dọn dẹp dữ liệu tạm thời, dữ liệu dư thừa

- Tự động nâng cấp, vá lỗi

-...